Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi  nyilatkozat

Köszönjük, hogy a cslplasma.hu címen ellátogatott a CSL Plasma Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 7. II. emelet; cégjegyzékszáma: 01-09-193476) honlapjára. A honlap megtekintése során személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra.  A jelen adatvédelmi nyilatkozat arról tájékoztat, hogy a honlap megtekintésekor milyen adatok gyűjthetőek és kezelhetőek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően. Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-87212/2015.

A személyes adatok  kezelése

A jelen honlap legnagyobb része a látogatókat szolgálja, és nem kér tőlük személyes adatokat. Személyes adatait akkor tároljuk el, ha Ön ezeket kifejezetten megadja, pl. egy regisztráció, közvélemény-kutatás, egy nyereményjáték, hírlevél igénylése vagy szerződéskötés keretében. A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön cégünk internet oldalain történő regisztrációval, és a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott adatokat az alább részletezett célokból felhasználja, kezelje és feldolgozza.  Ha Ön ezeket az adatokat nem adja meg, annak további következményei nincsenek, azon kívül, hogy a honlap bizonyos funkcióit nem tudja használni, illetve nem ér el bizonyos információkat.

Internetszolgáltatójának nevét, a domaint és az IP-címét honlapunkon tett minden látogatásakor automatikusan rögzítjük. Ezek az adatok esetlegesen lehetővé tennék az azonosítást, azonban az adatok személyes kiértékelése nem történik meg. A webanalitika keretén belül csupán anonim, összesített adatokat értékelnek ki, statisztikai céllal.

A felhasználás célja

Személyes adatait csak akkor rögzítjük, ha Ön ebbe beleegyezik, és ezeket a rendelkezésünkre bocsátja, mely esetben személyes adatai Ön egyúttal hozzájárul azok kezeléséhez a CSL Plasma a kapcsolt vállalkozásai erre hivatott munkatársai által. Ezeket az adatokat kizárólag marketing- hirdetési, piackutatási, honlapszerkesztési célokra használjuk fel, ügyfeleink  igényeinek felmérése és kínálatunk, termékeink és szolgáltatásaink ajánlása, nyújtása, fenntartása, védelme, fejlesztése, továbbá fennálló jogviszony esetén a felek jogainak és kötelezettségeinek teljesítése érdekében, jogszabály által engedélyezett időtartamon belül. Ha e-mailben szeretne velünk kapcsolatba lépni vagy tájékoztatást és híreket szeretne kapni, ehhez szükségünk van az e-mail címére, a nevére és esetlegesen egy telefonszámra. Adatait a jogszabályoknak megfelelően kezeljük és dolgozzuk fel felmérések kitöltéséhez, más célokra pedig csak akkor, ha Ön ehhez beleegyezését adta.

Személyes adatait a CSL Plasmán és a cégcsoporton belüli kapcsolt vállalkozásokon kívül harmadik félnek nem adjuk ki. Harmadik félnek csak akkor adjuk ki személyes adatait, ha erre jogszabály kötelez. A személyes adatok védelme munkatársaink kötelessége. Anonimizált személyes adatait felhasználhatóak statisztikai célokra.

Az információ szabadsága és jogorvoslat

Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.  Személyes adatait bármikor ellenőrizheti és módosíthatja, illetve tájékoztatást kérhet személyes adatai személyes adatai kezeléséről. Továbbá jogában áll bármikor úgy dönteni, hogy nem kér több tájékoztatást tőlünk, illetve kérheti személyes adatainak – a kötelező, illetve jogszabály által engedélyezett adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Ebben az esetben kérjük, írjon nekünk lehetőség szerint a kontakt@cslplasma.com címre vagy lent a „kapcsolat” címszó alatt megadott címre.

A érintett jogérvényesítése az Info tv., valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján lehetséges. A érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy az Info tv. szerinti adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A jogérvényesítés módját, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza.
Korlátozottan cselekvőképes személyeknek a jelen weboldal igénybevételéhez megadott adatait törvényes képviselőjük az Adatkezelőhöz intézett ez irányú írásos igénylés után megtekintheti, és élhet az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy törvényes képviselői mivoltát az adatkezelőnek hitelt érdemlő módon bizonyította. Cselekvőképtelen személyek adatkezelésre vonatkozó jogait törvényes képviselője gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti.

Szülőknek

A CSL Plasma számára kiemelten fontos az internetező gyermekek magánéletének védelme. Noha a jelen honlap elsődlegesen felnőttek számára készült, tisztában vagyunk vele, hogy az oldalt gyermekek is felkereshetik. 16 év alatti személyektől származó adatokat – amennyiben a személy életkora számunkra ismert – nem gyűjtünk össze, nem dolgozunk fel és nem használunk a gyermek törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos hozzájárulása nélkül. Igény esetén a gyermek törvényes képviselője a gyermek által megadott adatokat jóváhagyhatja, illetve kérheti azok kitörlését.

Mi a helyzet a biztonsággal?

A személyes adatok biztonsága nálunk kiemelt helyen áll. Átfogó technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy adatai ne kerüljenek illetéktelen kezekbe, és hogy senki ne éljen vissza velük. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőriztetjük és frissítjük a technikai fejlődésnek megfelelően.

Sütik

A sütik kis szöveges fájlok, melyek lokálisan, a honlap látogatójának böngészőjében tárolódnak. A sütik lehetővé teszik az internetes böngésző újbóli felismerését a webes kínálat optimalizációja és a használat egyszerűsítése érdekében. Ezeket az adatokat nem használják fel a honlap látogatójának személyes azonosítására.

Böngészőjében letilthatja a sütiket, vagy beállíthatja, hogy használatukat mindig külön jóvá lehessen hagyni.  Ha letiltja a sütiket, honlapunk bizonyos funkcióit nem tudjuk a rendelkezésére bocsátani (pl. nem tudjuk az információkat az Ön igényeinek megfelelően összeállítani).

Hiperhivatkozások

Honlapunk tartalmazhat harmadik felek weblapjaira mutató hivatkozásokat (hiperhivatkozások). A honlapunkon keresztül elérhető külső weblapok tartalmáért még a gondos tartalmi ellenőrzés mellett sem tudunk felelősséget vállalni. Ezért kifejezetten elhatárolódunk minden olyan idegen tartalomtól, amely a hiperhivatkozások elhelyezése óta megváltozott, és erről nincs tudomásunk.

Kapcsolat
Ha a honlappal kapcsolatban kérdése, megjegyzése vagy aggálya merül fel, kérjük, forduljon az alábbi kapcsolattartó személyhez:

3525 Miskolc
Széchenyi utca 35.
Telefon: 06 46 320 958
E-mail: miskolc@cslplasma.com

A CSL Plasma Globális adatvédelmi szabályzat

Az internet folyamatos fejlődésének köszönhetően időről időre szükség van adatvédelmi nyilatkozatunk frissítésére. Ennek megfelelően a mindenkori változtatás jogát fenntartjuk.

  1. §(1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

  1. a)az adatgyűjtés ténye,
  2. b)az érintettek köre,
  3. c)az adatgyűjtés célja,
  4. d)az adatkezelés időtartama,
  5. e)az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  6. f)az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
  7. g)ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet